Sub Noul Legământ

Din moment ce suntem sub Noul Legământ, este într-adevăr necesar să păzim Legea lui Dumnezeu? Noul Legământ este în realitate mai vechi decât Vechiul Legământ. El a fost dat de însuşi Dumnezeu în Grădina Eden, atunci când a promis că Mesia va veni să sfărâme…