Revenirea „secretă” a lui Isus

Nu va fi venirea lui Isus secretă? Nu ne învaţă Biblia că Isus va veni ca un hoţ (1 Tes. 5:2) ? Va veni singur, aşa cum s-a înălţat la cer (Fapte 1:11)? Nu spune Biblia :” Din doi care vor fi la câmp, unul…