Dumnezeu la creaţiune

de | 11 aprilie 2011
Spread the love

Nu îmi este foarte clar cine a participat la creaţiune: Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? Cine a lucrat şi cum s-a făcut creaţia? Ce spune Biblia despre acest subiect?

Este adevărat că subiectul enunţat are  „complicaţiile” lui în lumea de astăzi – mai ales în cea creştină. Deşi se afirmă că se crede Scriptura pe cuvânt, se dă crezare mai mult teoriilor evoluţioniste sau celor hibride (amestec de puţin creaţionism cu mult evoluţionism).

Să vedem ce versete ne luminează cu privire la subiectul propus.

1.  Versete care ne vorbesc despre Dumnezeul creator (Şi ca Tatăl dar şi ca Dumnezeu Triunic)

Geneza 1:27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Exod 20:11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Psalmii 100:3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.

Maleahi 2:10 N-avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?

Apocalipsa 14:7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

2. Versete care ne vorbesc despre participarea Fiului la creaţiune:

Ioan 1:1-4 La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

Coloseni 1:16-17 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

3. Duhul Sfânt prezent la creaţiune:

Geneza 1:2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

4. Dovezi ale faptului că erau mai multe persoane la creaţiune (minim două):

Geneza 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Geneza 3:22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mîna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să trăiască în veci.”

5. Cum s-a făcut creaţiunea? Două acţiuni: a zis şi a făcut.

Geneza 1:3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

Geneza 1:6 Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.”

Geneza 1:9 Dumnezeu a zis: „Să se strîngă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.

Geneza 1:11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pămîntul verdeaţă, iarbă cu sămînţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămînţa lor pe pămînt.” Şi aşa a fost.

Geneza 1:14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte…

Geneza 1:20 Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, şi să zboare păsări deasupra pămîntului pe întinderea cerului.”

Geneza 1:24 Dumnezeu a zis: „Să dea pămîntul vieţuitoare după soiul lor, vite tîrîtoare şi fiare pămînteşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.

Geneza 1:27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Geneza 2:21-22 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.

Psalmii 33:6-9 Cerurile au fost făcute prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci el zice, şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.

Dumnezeu s-a ocupat de fiecare fiinţă sau lucru creat. „Nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.