Pâine cu drojdie şi vin fermentat la Împărtăşanie?

de | 16 ianuarie 2018
Spread the love

Cum era pâinea pe care au mâncat-o ucenicii şi Isus la Cina Domnului? Era dospită sau nu? Ce fel de băutură a folosit Domnul Isus Hristos la împărtăşanie? A fost must nefermentat sau a fost vin fermentat?

Să citim textele biblice mai întâi:

Matei 26:26-29  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frînt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;  căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.  Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Împărtăşania (sau Cina Domnului) este cel mai solemn şi sacru act religios pentru un creştin. Alături de botez, împărtăşania este plină de simboluri. Este părtăşia cu Domnul Isus la jertfa Sa. Iată semnificaţia împărtăşaniei exact aşa cum a fost explicată de Însuşi Mântuitorul (sublinierea îmi aparţine):

 • Ioan 6:48  Eu Sunt Pânea vieţii.
  49  Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, şi au murit.
  50  Pânea, care se pogoară din cer, este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea, şi să nu moară.
  51  Eu Sunt Pânea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”
  52  La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau între ei, şi ziceau: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”
  53  Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
  54  Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
  55  Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
  56  Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.
  57  După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine.
  58  Astfel este pâinea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac.

Ca să înţelegem ce fel de „pâine” şi ce fel de „vin” a folosit Domnul Isus Hristos, trebuie neapărat să mergem la BAZA acestui ritual sfânt. Împărtăşania s-a grevat pe sărbătoarea PASTELUI. Cum şi cu ce fel de „alimente” se sărbătorea Paştele? Iată cât de clară este Scriptura (şi aici sublinierile îmi aparţin):

 • Exodul 12:14  Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri.
  15  Timp de şapte zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi veţi scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua întâi până în ziua a şaptea, va fi nimicit din Israel.
  16  În ziua dintâi veţi avea o adunare de sărbătoare Sfântă; şi în ziua a şaptea veţi avea o adunare de sărbătoare Sfântă. Să nu faceţi nici o muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins.
  17  Să ţineţi sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri.
  18  În luna întâi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci şi una a lunii.
  19  Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş.
  20  Să nu mâncaţi pâine dospită; ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.

De ce fără drojdie (aluat). Simplu pentru că drojdia înseamnă ferment, iar fermentul este simbol evident pentru păcat. Trupul Domnului Isus Hristos a fost fără păcat total. El nu a fost afectat de fermentul nelegiuirii. Însuşi Domnul Hristos face referire la acest element simbolic:

 • Matei 16:11-12  Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pîini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor?” Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pîinii, ci de învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor.
 • Luca 12:1  În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul Fariseilor, care este făţărnicia.
 • 1 Corinteni 5:7  Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.
 • Evrei 4:15  Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

Oare cum o fi fost „vinul”? Dacă era interzisă drojdia – fermentul pâinii – era recomandat vinul fermentat. Este la mintea cocoşului că regula se aplica şi în domeniul celui de al doilea element simbolic – mustul care reprezintă sângele Mântuitorului neafectat de păcat.

Biblia vorbeşte despre două feluri de vin: vin nou – MUST şi vin vechi – VINUL FERMENTAT. Domnul Hristos înşuşi face o distincţie clară între cele două feluri de vin. În contextul împărtăşaniei (Cina Domnului) este specificat clar ce fel de must trebuie şi va fi folosit, vinul NOU:

 • Matei 26:29  Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
 • Luca 5:37-39  Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altmintrelea, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează. Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: „Este mai bun cel vechi”

Câteva argumente biblice clare că lui Dumnezeu (implicit Domnul Hristos) nu-i place vinul (nici măcar oţetul – este tot fermentat):

 • Osea 9:4  Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură: căci nu-I vor fi plăcute.
 • Matei 27:34  I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.
 • Marcu 15:23  I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
 • Luca 23:36-37  Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet, şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.