Minuni pe care (să) nu le doreşti

de | 13 iunie 2015
Spread the love

Există şi minuni false? Cine poate face minuni în afară de Dumnezeu?

Sigur că există şi minuni false. Biblia vorbeşte despre minuni pe care nu le-a făcut şi nu le va face Dumnezeu. Dacă nu le face Dumnezeu, cine oare le poate face?

Pentru a înţelege mai clar acest subiect voi merge la a doua carte a Sfintei Scripturi, cartea Exodul sau Ieşirea.

Când Dumnezeu a dorit să trimită plăgile Sale asupra Egiptului, Moise a fost chemat să meargă în faţa lui Faraon şi să facă o minune drept argument al trimiterii sale. (Exodul  7:8-10) Interesant este faptul că imediat a intervenit şi contrafacerea: slujitorii lui Faraon au făcut şi ei aceeaşi minune – au prefăcut toiegele lor în şerpi.

Apoi minunile lui Dumnezeu, pentru o vreme au fost contrafăcute de vrăjitorii Egiptului:

  • apa în sânge –  Exodul  7:19-22
  • broaştele – Exodul 8:5-8

La cea de a treia minune,vrăjitorii nu au mai putut:

Exodul 8:18-19  „Vrăjitorii au căutat să facă şi ei păduchi prin vrăjitoriile lor; dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni şi pe dobitoace.  Şi vrăjitorii i-au zis lui Faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui Faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.”

 

Iată ce spune Însuşi Domnul Isus cu privire la acest subiect:

Marcu 13:22  „Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.”

Apostolul Pavel detaliază subiectul scriind:

Tesaloniceni 2:8-10  „Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,  şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce Sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

Şi apostolul Ioan, în ultima carte a Bibliei, inspirat de Dumnezeu scrie:

Apocalipsa 13:11-14  „Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.  Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.  Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.”

Apocalipsa 16:13-14  „Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.  Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.”

Este foarte interesant faptul că Dumnezeu ne-a avertizat cu privire la semne şi minuni false. Satan însuşi va încerca să-i convingă pe oameni că el este Mesia făcând o minune:

2 Corinteni 11:14-15  „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.”

Oare câţi oameni nu vor dori vindecări sau minuni ca apoi, fără discernământ, să afirme că Dumnezeu a făcut acea minune? Oare câţi dintre „cei aleşi” vor cădea sub asaltul Satanei?

Marcu 13:5  Isus a început atunci să le spună: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.

Efeseni 5:6  „Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.”

Coloseni 2:4  „Spun lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.”

1 Ioan 4:1  „Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă Sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.