Pământul şi mileniul (după revenirea lui Isus)

de | 15 noiembrie 2013
Spread the love

Atunci când Isus revine, nu-Şi instaurează împărăţia pe pământ pentru 1000 de ani ? Întotdeauna am crezut că în timpul mileniului pe pământ vor fi oameni care vor trăi în timpul celor 1000 de ani de pace.

Isus afirmă că El pregăteşte un loc pentru noi şi că va veni să ne ia acolo unde este El:

Ioan 14:1-4  Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu Sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.  Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.”

Dumnezeu ne descoperă că, la revenirea lui Isus, vom fi luaţi să-L întâmpinăm în văzduh:

1 Tesaloniceni 4:13-18  Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.  Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.  Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.  Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.  Mângîiaţi-vă, deci, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Matei 16:27  Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

2 Tes. 1:7,8 adaugă că, atunci când Isus va veni cu îngerii Săi, El va veni într-o flacără de foc pentru a-i pedepsi şi nimici pe cei nelegiuiţi.

În acord cucele de mai sus, Ier. 25:33 , cei pe care Ii va ucide Domnul vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt, fără să fie cineva care să-i îngroape.

Ier. 4:23-27 concluzionează că „nici un om” nu mai este în viaţă pe pământul pustiu în timpul celor 1000 de ani.

Apoc. 20 adaugă faptul că Satana este legat cu un lanţ al împrejurărilor în ” Adânc ” sau abis. Cuvântul grec ” abussos ” este acelaşi cu cel folosit în traducerea greacă a Vechiului Testament ebraic pentru „pustiu şi gol”. în Gen. 1:2, atunci când Dumnezeu a adus lumea la existenţă prin Cuvântul Său, pământul era fără formă şi gol, un abis întunecat şi pustiu – până în clipa când Dumnezeu a despărţit pământul de ape şi a creat o lume nouă, plină de viaţă.

Apocalipsa 20:1-3  Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.  L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.

 

Pământul va fi din nou redus la nefiinţă pentru 1000 de ani. Păcatul va fi distrus. Din abisul lumii vechi, după mileniu, Dumnezeu va crea o lume nouă, minunat de frumoasă (2 Petru 3:13; Apoc. 21:1-5).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.