Religia sau ştiinţa

de | 13 noiembrie 2016
Spread the love

Sunt persoane care spun că nu există nici o compatibilitate între ştiinţă şi religie. Este adevărat acest lucru?

Dacă judecăm simplist:  ştiinţa are domeniul ei şi religia are domeniul ei. Dacă judecăm mai profund, cele două elemente se întrepătrund.

Găsim referiri la ştiinţă şi în Sfânta Scriptură. Iată câteva exemple:

1 Împăraţi 4:29-30 – Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată înţelepciunea Egiptenilor.

Daniel 1:17 – Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.

Daniel 5:11-12 – În împărăţia ta este un om, care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi; şi pe vremea tatălui tău, s-au găsit la el lumini, pricepere şi o înţelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, Haldei, ghicitori, şi anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Beltşaţar, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele, şi să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat, deci, Daniel, şi el îţi va da tâlcuirea!”

Dumnezeu este sursa adevăratei ştiinţe:

Iov 37:16 – Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită?

Romani 11:33 – O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!

Coloseni 2:2-3 –  …, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,  în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Daniel 1:17  Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.

Dumnezeu vorbeşte despre o legătură strânsă între ştiinţă şi religie:

Proverbe 1:7 – Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Proverbe 9:10 – Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea.

Există şi oameni care nu vor să cunoască adevărata ştiinţă:

Proverbe 1:29-33 – Pentru că au urât ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele.  De aceea se vor hrăni cu roadele umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor.  Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde; dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

Proverbe 19:2 – Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău.

Dumnezeu însuşi nu este împotriva ştiinţei ci încurajează omul să acumuleze cunoştinţe. Iată exemplul lui Solomon:

Eclesiastul 1:16  Am zis în mine însumi: „Iată că am sporit şi am întrecut în înţelepciune pe toţi cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim, şi mintea mea a văzut multă înţelepciune şi ştiinţă.

Eclesiastul 2:26  Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.

Eclesiastul 12:9-10 – Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute, şi să scrie întocmai cuvintele adevărului.

Ştiinţa şi înţelepciunea trebuiesc primite sau acceptate. Acestea nu vin de la sine:

Proverbe 8:10 – Primiţi mai de grabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai de grabă ştiinţa decât aurul scump.

Proverbe 23:12 – Deschide-ţi inima la învăţătură, şi urechile la cuvintele ştiinţei.

Există şi limite ale ştiinţei. Sunt lucruri sau fenomene pe care ştiinţa nu le poate explica:

Iov 11:7-9 – Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic? cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti?  Întinderea ei este mai lungă decât pământul, şi mai lată decât marea.

Psalmi 139:6 – O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde.

1 Corinteni 13:9-10 – Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte; dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

Există şi ştiinţe false sau pseudoştiinţe:

1 Timotei 6:20-21 – Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel,  pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin.

Paraştiinţe: astrologia cu horoscopul sau zodiacul – de aici se nasc superstiţiile.

Teoria evoluţionistă este un exemplu de pseudoştiinţă clar criticată în Sfânta Scriptură

2 Petru 3:3-6 – Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.

Creştinii ar trebui să creadă că Dumnezeu a creat totul:

Iov 26:7-8 – El întinde miază-noaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor.

Psalmi 100:3 – Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.

Proverbe 3:19-20 – Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;  prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile, şi strecoară norii roua.

Proverbe 8:27-31 – Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului, când a pironit norii sus, şi când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, la lucru lângă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.

Isaia 48:12-13  „Ascultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele pe care te-am chemat! Eu, Eu Sunt Cel dintâi, şi tot Eu Sunt şi Cel din urmă. Mâna Mea a întemeiat pământul, şi dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au şi înfăţişat îndată.

Atunci când ştiinţa şi religia intră în conflict este mai bine să-L ascultăm pe Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 4:19-20 – Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.