Sub Noul Legământ

Din moment ce suntem sub Noul Legământ, este într-adevăr necesar să păzim Legea lui Dumnezeu? Noul Legământ este în realitate mai vechi decât Vechiul Legământ. El a fost dat de însuşi Dumnezeu în Grădina Eden, atunci când a promis că Mesia va veni să sfărâme…

Tipuri de legi în Biblie

La ce se referă Biblia atunci când apare cuvântul „Lege”? Există mai multe feluri de legi sau una singură? Pentru că unii cititori ai Scripturii nu reuşesc să facă distincţie între diversele tipuri de legi evidenţiate în Scriptură, se ajunge la o neînţelegere clară a…

Isus şi Legea nouă

Nu a venit Isus pentru a înlătura cele zece porunci şi pentru a institui o nouă poruncă a dragostei? Nu spune Mat. 22:37-40 „Să iubeşti pe Dumnezeu cu toată inima ta şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”? Nu este dragostea faţă de Dumnezeu…