Răni nevindecate din anii copilăriei

de | 13 iunie 2011
Spread the love

Ce pot să fac pentru a uita unele lucruri urâte care mi s-au întâmplat în copilărie? Se pot vindeca vreodată aceste răni adânci?

Mulţi oameni au încă, un simţământ de amărăciune împotriva acelora care le-au greşit în copilărie.

Voi încerca să enumăr câteva versete biblice prin care sper că vor putea fi ajutaţi unii dintre cei prinşi în cursa amărăciunii şi resentimentelor legate de evenimente din trecut. Poate că ei vor reuşi să permită Duhului Sfânt să le vindece rănile copilăriei.

 

1. Biblia ne sfătuieşte să lepădăm ceea ce este copilăresc, INCLUSIV rănile din copilărie

1 Corinteni 13:11 „Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.”

 

2. Dumnezeul ne sfătuieşte să uităm lucrurile din trecut.

Filipeni 3:13-15 „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, care suntem desăvârşiţi;…

 

3. Noi putem uita trecutul numai dacă suntem cinstiţi cu noi înşine şi cu ceilalţi Trebuie să spunem şi să recunoaştem adevărul.

Efeseni 4:25 „De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora.”

 

4. Dumnezeu ne cunoaşte de dinainte de a fi fost născuţi. El are un plan pentru vieţile noastre.

Ieremia 1:5 „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem prooroc al neamurilor.”

 

5. Deoarece Dumnezeu este suveran iar noi suntem lucrarea mâinilor Lui, nimeni nu poate împiedica planul pe care El Il are pentru vieţile noastre.

Ieremia 49:19 u.p. „Căci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Cine-Mi va sta împotrivă?”

 

6. El are un plan cu privire la tot ce ni se întâmplă şi El va face orice lucru frumos la vremea lui.

Eclesiastul 3:11 „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.”

 

7. El vindecă inima zdrobită, dându-ne o cunună împărătească în loc de cenuşa din vieţile noastre.

Isaia 61:1-3 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângîi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”

 

8. Noi Ii putem ierta cu adevărat pe ceilalţi pentru felul în care s-au purtat cu noi, pentru că şi Hristos ne-a iertat pe noi pentru felul în care ne-am purtat cu El.

Efeseni 4:31-32 „Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”

 

9. Iertându-i pe cei care ne-au greşit, îndepărtăm focarul de amărăciune. Noi Ii putem ierta pe cei care ne-au rănit, în acelaşi fel în care Isus i-a iertat pe cei care L-au răstignit.

Luca 23:33-34 „Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stânga. Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

Coloseni 3:13 „Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.”

 

10. Spiritul de răzbunare este auto-distructiv. Atunci când biruim răul cu bine, noi înşine suntem vindecaţi.

Romani 19:19 „Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

 

11. Poate că alţii se gândesc să ne facă rău, dar Dumnezeu, dacă-L lăsăm să lucreze, poate transforma răul în bine.

Geneza 50: 19-21 Iosif le-a zis: „Fiţi fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. Fiţi dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat, şi le-a îmbărbătat inimile.

 

12. Dumnezeu poate să vindece. A făcut-o şi o va mai face şi cu cei care-i cer lucrul acesta cu mare seriozitate.

Ieremia 33:6 „Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.