Botezul cu foc

de | 20 decembrie 2012
Spread the love
„Ce este botezul cu foc, şi despre ce fel de botez vorbeşte Domnul Isus Hristos în Luca 12:50?
Biblia foloseşte termenul de botez pentru a desemna mai multe acte. Fiecare dintre ele are o însemnătate deosebită. Le voi lua pe rând pentru a înţelege diferenţa dintre ele.
1. Botezul cu apă – botezul pocăinţei. Acesta este botezul pe care îl efectua Ioan Botezătorul în apele Iordanului. Acest botez este necesar pentru cei ce vor mantuirea.
Marcu 16:16  „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.”
2. Botezul cu Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul afirma:
Luca 3:16  „Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine, şi căruia eu nu sunt vrednic să-I desleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.”
3. Botezul cu foc. Focul şi apa sunt două mari mijloace naturale de curăţire şi este potrivit ca amândouă să fie folosite cu privire la renaşterea inimii. La fel, ele sunt cele două mijloace cu ajutorul cărora Dumnezeu a curăţat sau va curăţa pământul acesta de păcat şi de păcătoşi (2Petru 3,5-7). Dacă oamenii se agaţă în mod stăruitor de păcat, cândva vor fi mistuiţi de foc împreună cu el, cu cât mai bine este de a îngădui Duhului Sfânt să îndeplinească lucrarea curăţitoare acum, în timp ce punerea la probă încă mai dăinuieşte! Un om va fi sau curăţat de păcat sau curăţat împreună cu el. Pavel spunea: „Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia” (1Corinteni 3,13). Sensul în care Hristos urma să boteze cu foc nu este sigur. S-ar putea ca afirmaţia aceasta să fi arătat către Ziua Cincizecimii când ucenicii au fost botezaţi cu Duhul Sfânt sub simbolul focului (Fapte 2,3,4). Iarăşi, s-ar putea referi la focul zilei de apoi, aşa cum s-ar putea înţelege din natura paralelă a lui Matei 3,12 (vezi la v. 12). S-ar putea referi la harul lui Dumnezeu curăţitor de suflet. Sau, iarăşi, s-ar putea referi la încercările de foc despre care Petru spune că vor pune la probă pe creştin (1Petru 4,12; cf. Luca 12,49.50). Poate că cuvintele lui Ioan Botezătorul cuprind mai mult decât un singur aspect al simbolismului Bibliei în legătură cu focul.
4. Botezul morţii.
Matei 20:20-23  „Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte” I-a zis ea „ca, în Împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.” Drept răspuns Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu, şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem” I-au zis ei. Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu, şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu: dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea, nu atîrnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”
Domnul Isus vorbeşte despre moartea Sa. Aici este evident că termenul „BOTEZ” este folosit la figurat. După cum „paharul” reprezintă suferinţele lui Isus, „botezul” reprezintă moartea Lui (vezi Romani. 6,3.4; vezi la Luca 12,50).
Luca 12:50  „Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, şi cât de mult doresc să se îndeplinească!”
„Am un botez”: În mod clar, nu botezul lui Isus de la Ioan, cu trei ani în urmă, ci „botezul” morţii Sale (vezi la Matei 3,11). Când e folosit ca aici în mod figurat cuvântul „a boteza” înseamnă a fi „cufundat” în împrejurări care aduc pe cineva faţă în faţă cu moartea, tot aşa cum cineva ar fi cufundat în apă o perioadă considerabilă de timp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.