A noua poruncă

de | 12 septembrie 2016
Spread the love

 Ce vizează porunca a noua a Legii date de Dumnezeu?

 1. Ce spune cea de a noua poruncă din decalog?

Exodul 20:16 – Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

 1. Ce este minciuna şi cum se manifestă ea?

MINCIÚNĂ, minciuni, s. f. 1. Afirmație prin care se denaturează în mod deliberat adevărul; neadevăr. ♦ Deprindere de a minți. ♦ Înșelăciune, vicleșug. ♦ Ficțiune, născocire, plăsmuire. ♦ (La pl.) Fleacuri, nimicuri. 2. Minciunea (2). – Lat. mentio, -onis.

 1. De unde vine minciuna şi ce inventator are ea?

Ioan 8:44 – Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Apocalipsa 12:9 – Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

 1. Minciuna, de cele mai multe ori este mai uşor de primit, de acceptat şi de crezut? De ce?

Proverbe 20:17 – Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş.

Isaia 30:9-10 – Scrie că: „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: „Să nu vedeţi!” şi proorocilor: „Să nu proorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne lucruri închipuite!

Ioan 8:45-46 – Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?

 1. Porunca a noua vizează mai multe tipuri de fapte sau acţiuni?

Exodul 23:1 – Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.

Psalmi 12:2 – Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.

Psalmi 59:12 – Gura lor păcătuieşte la fiecare vorbă, care le iese de pe buze: să se prindă în însăşi mândria lor, căci nu spun decât blesteme şi minciuni:

 1. Sunt unii care afirmă că au minţit ca să facă un bine sau să apere o cauză nobilă. Este corect?

Iov 13:7 – Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Şi să spuneţi minciuni, ca să-L apăraţi?

Proverbe 21:6 – Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.

 1. Cum era caracterizat de către Dumnezeu poporul care pretindea că era al Domnului?

Ieremia 9:3 – „Au limba întinsă ca un arc şi aruncă minciuna; şi nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară; căci merg din răutate în răutate, şi nu Mă cunosc, zice Domnul.”

Ieremia 9:5 – Se trag pe sfoară unii pe alţii, şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă, şi se trudesc să facă rău.”

Ieremia 9:8 – Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.

 1. Care este una dintre situaţiile în care minciuna face victime multe?

Ieremia 23:25-26 –  „Am auzit ce spun proorocii, care proorocesc minciuni în Numele Meu, zicând: „Am avut un vis! Am visat un vis!” Până când vor prooroci aceştia să proorocească minciuni, să proorocească înşelătoriile inimii lor?

Ieremia 29:9 – Căci ei vă proorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul.”

Matei 7:15 – Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru Sunt nişte lupi răpitori.

Matei 24:11 – Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.

Matei 24:24 – Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

 1. Care este minciuna care va pune capac tuturor minciunilor propovăduite de-a lungul timpului?

2 Corinteni 11:13-15 – Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.

 1. Ce forme subtile de călcare a poruncii a noua aminteşte Apostolul Pavel?

1 Ioan 1:6 – Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.

1 Ioan 1:10 – Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

1 Ioan 2:4 – Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.

 1. Biblia vorbeşte mult despre antiteza dintre minciună şi adevăr. Ce versete mai putem aminti?

Proverbe 12:17 şi 19 – Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.

Proverbe 12:22 – Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.

1 Ioan 2:21 – V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.

 1. Ce se va întâmpla cu cei care continuă să mintă, deşi ştiu că nu este bine?

Psalmi 5:5-6 – Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea, şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşeală.

Psalmi 101:7 – Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

Proverbe 6:16-19 – Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,  martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârnește certuri între fraţi.

Apocalipsa 21:8 – Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Apocalipsa 21:27 – Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

Apocalipsa 22:15 – Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

 1. Minciuna poate fi evitată, ba chiar urâtă? Care este condiţia?

Psalmi 119:104 – Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii.

Psalmi 119:128 – De aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.

Psalmi 119:163 – Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.

 1. De ce nu ar trebui să ne mai minţim unii pe alţii?

Efeseni 4:25 – De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că Suntem mădulare unii altora.

 1. Ce spune cartea Apocalipsa despre cei care vor fi mântuiţi?

Apocalipsa 14:2-5 – Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.