„Taine” în Sfânta Scriptură

de | 18 mai 2011
Spread the love

Ne sunt explicate toate lucrurile sau unele rămân în categoria tainelor? Care sunt tainele despre care vorbeşte Sfânta Scriptură?

Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 13:9-10: „Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte; dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.”

 

Sunt destul de multe lucruri pe care nu le putem explica încă. Dar Biblia are enumerate pe paginile ei trei mari taine:

1. Taina fărădelegii:

2 Tesaloniceni 2:3-4 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu.

2 Tesaloniceni 2:7-8 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei,  şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

Nimeni, dintre muritori, nu poate explica cum s-a născut păcatul sau fărădelegea. Nu ştim cum, într-o fiinţă perfectă numită Lucifer, apare mândria, egoismul şi minciuna.

 

2. Taina evlaviei – sau a credinţei:

1 Timotei 3:8-9 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav: ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.

1 Timotei 3:16 Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei. „Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”

Taina evlaviei sau a credinţei este reversul tainei fărădelegii. Nu putem explica: de ce, cum şi care este motivaţia ce îl determină pe un păcătos să renunţe la răzvrătire şi să se pocăiască (lucrul acesta fiind total imprevizibil).

De exemplu: unul dintre tâlharii de pe cruce, care a fost răstignit odată cu Domnul Hristos, după ce o bucată de vreme batjocoreşte alături de colegul său, DEODATĂ, IMPREVIZIBIL, se întoarce spre celălalt tâlhar, recunoaşte că suferă pe drept şi Îl roagă pe Isus să îl mântuiască. Explicaţia? Nu o avem.

 

3. Taina întrupării Domnului Hristos:

Coloseni 2:2-3 …pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,  în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Efeseni 3:3-5 Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care vă scrisei în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.

Nu putem explica naşterea Domnului Hristos dinfecioară şi din Duhul Sfânt. Nu putem explica natura Domnului Hristos (şi Dumnezeu şi om în acelaşi timp).

 

Nu putem explica deocamdată. Dar într-o zi, în veşnicie, Dumnezeu ne va descoperi şi vom cunoaşte totul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.