Duhul Sfânt – versete biblice VT

de | 29 decembrie 2011
Spread the love

Care sunt versetele biblice din Vechiul Testament care ne ajută să acceptăm ideea existenţei distincte a Duhului Sfânt?

Vechiul Testament, ca şi Noul Testament, abundă de astfel de argumente în favoarea Duhului Sfânt care există, acţionează, lucrează şi colaborează cu Tatăl şi cu Fiul.

În continuare voi reda o parte dintre aceste versete, cele care mie mi s-au părut mai relevante:

Geneza 1:2  Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

Geneza 6:3  Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururea în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”

Exodul 35:31  L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări.

Numeri 11:29  Moise i-a răspuns: „Eşti gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din prooroci, şi Domnul să-Şi pună Duhul Lui peste ei!”

Numeri 27:18  Domnul i-a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, şi să-ţi pui mâna peste el.

Judecători 6:34  Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trâmbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el.

Judecători 14:6  Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse.

1 Samuel 10:6  Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, şi vei fi prefăcut într-alt om.

1 Samuel 16:14  Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul.

2 Samuel 23:2  Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.

1 Împăraţi 18:12  Şi apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu ştiu unde. Dacă m-aş duce să dau de ştire lui Ahab, şi nu te-ar găsi, mă va omorî. Şi totuşi robul tău se teme de Domnul din tinereţea lui.

1 Împăraţi 22:24  Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz şi a zis: „Pe unde a ieşit Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?”

2 Împăraţi 2:16  Ei i-au zis: „Iată că între slujitorii tăi Sunt cincizeci de oameni viteji; vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău?” Poate că Duhul Domnului l-a dus şi l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale.” El a răspuns: „Nu-i trimiteţi.”

2 Cronici 20:14  Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf.

Neemia 9:20  Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana Ta de la gura lor, şi le-ai dat apă să-şi potolească setea.

Neemia 9:30  I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înştiinţări prin Duhul tău, prin prooroci, şi tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine.

Iov 33:4  Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

Psalmi 51:11  Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.

Psalmi 139:7  Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?

Psalmi 143:10  Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!

Isaia 11:2  Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Isaia 40:13  Cine a cercetat Duhul Domnului, şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?

Isaia 48:16  Apropiaţi-vă de Mine, şi ascultaţi! de la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârșia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său.

Isaia 59:19  Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.

Isaia 63:10-11 Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li s-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor. Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel Sfânt;

Ezechiel 3:14  Când m-a răpit Duhul şi m-a luat, mergeam amărât şi mânios, şi mâna Domnului apăsa tare peste mine.

Mica 3:8  Dar eu Sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, Sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel păcatul lui.”

Zaharia 7:12  Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor, prin Duhul Său, prin proorocii de mai înainte. Din pricina aceasta Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie.

 

 

2 comentarii la „Duhul Sfânt – versete biblice VT

 1. Horindau Daniel

  Interpretarea unora este ca toate versetele citate de tine mai sus se refera la Duhul lui Dumnezeu, nu la o Persoana distincta. Cum raspunzi? As prefera altceva decat conteztualizare sau :”Biserica a hotarat”. Multumesc

  Răspunde
  1. Viorel Autor articol

   Nu-mi este necunoscut acest mod de a vedea lucrurile. Dar nu pot accepta faptul că Dumnezeu ar face afirmaţii iraţionale. Să luăm un verset important:
   Ioan 14:16 „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac;” – Duhul Sfânt vine ca înlocuitor al lui Isus. Nu ar fi putut Isus să spună mai simplu: „Eu plec, dar vine puterea Tatălui – sau chiar Tatăl ca să vă ajute”?
   Un alt verset:
   Romani 8:26-27 „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile (cine este altcineva în afară de Tatăl), ştie care este năzuinţa Duhului (o, Duhul are năzuinţă, asta e foarte ineresant); pentru că El mijloceşte (deci face treabă pe lângă Tatăl – înseamnă că e Cineva distinct de Tatăl) pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”
   Nu pot înţelege şi accepta ideea că Tatăl mijloceşte pe lângă Tatăl. Ar fi culmea culmilor. Dumnezeu nu e dezbinat.
   Să analizăm, foarte succint, un alt verset:
   Evrei 10:29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului? Nu ar fi fost mai simplu să scrie: „va batjocori pe Tatăl”? Eu ştiu că nu poţi batjocori CEVA ci doar pe CINEVA. Dacă Duhul harului, cel promis de Isus ca Mjlocitor sau Mângâietor în locul Său, poate fi batjocorit, înseamnă că e o persoană distinctă.
   Un alt verset foarte clar:
   Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt se poate întrista şi poate pleca. Biblia spune despre Duhul Sfânt că a plecat sau s-a retras de la unii oameni. Era mult mai simplu să scrie: „Să nu întristaţi pe Tatăl – că vă ia Duhul!”
   Şi ultimile versete pe care vreau să le reamintesc:
   Matei 12:31-32  De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
   Ce înseamnă a huli, în contextul Bibliei? Înseamnă a pune o acţiune a cuiva pe seama altcuiva. Altfel spus, înseamnă a nega puterea cuiva sa personalitatea sa transferând ceea ce face pe altcineva. Isus vorbeşte despre hulă în momentul în care Fariseii spun că activităţile lui Isus ar fi ale Satanei. În versetele citate, Isus spune că aceată mare prostie (de a pune faptele Sale pe seama Satanei) va fi iertată – deşi e hulă împotriva Sa.
   Dar Isus spune că hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată NICIODATĂ. Ce înseamnă asta? Isus putea spune că hula împotriva Tatălui sau împotriva puterii emanate din Tatăl, nu va fi iertată. Era mai simplu; aşa-i? Dar Isus specifică aici că e vorba de Duhul lui Dumnezeu – Cel cu care El făcea minuni, Cel care se plimba pe deasupra apelor la Creaţiune, Cel care s-a coborât vizibil (în chip de porumbel) la botezul lui Isus etc. Isus subliniază că NERECUNOAŞTEREA LUCRĂRII DUHULUI SFÂNT, punerea acţiunii Sale pe seama altcuiva (chiar a Tatălui) – ceea ce înseamnă de fapt hulă – nu se poate ierta NICIODATĂ. De ce? Pentru că nu mai are CIne să mijlocească pe lângă mine ca să accept jertfa Fiului şi să recunosc faptul că am nevoie de un Tată.
   Coroborate aceste versete, şi sunt multe altele, vom înţelege – dacă avem Duhul Sfânt – că această chestiune e foarte importantă.

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.