Cum arată Dumnezeu?

de | 22 noiembrie 2015
Spread the love

Am auzit tot felul de afirmaţii sau explicaţii cu privire la felul cum arată Dumnezeu. Aş dori să mă ajutaţi şi pe mine în înţelegerea corectă a răspunsului la această întrebare: cum arată Dumnezeu? Este rău să fiu preocupat de acest aspect?

Sunt mulţi oameni care, de-a lungul timpului, au vrut să ştie cum arată sau cum este Dumnezeu. Dorinţa de a-l cunoaşte pe Dumnezeu nu poate fi rea. Cred că mai grav ar fi lipsa interesului faţă de Dumnezeu.

 

Mai întâi voi da două exemple de oameni din vremurile biblice care au vrut să-L vad pe Dumnezeu.

În Vechiul Testament, Moise a dorit să vadă Faţa Domnului:

Exodul 33:16-23  Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” Domnul i-a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!”  Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!”  Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”  Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!”  Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.  Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece.  Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea.”

Dumnezeu nu a condamnat dorinţa lui Moise de a-L vedea. El a afirmat simplu că omul, în natura sa păcătoasă, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu.

 

În Noul Testament . Filip a vrut să-L vadă pe Dumnezeu:

Ioan 14:8-9  „Doamne” i-a zis Filip „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis: „De atâta vreme Sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl?”

Aici Domnul Hristos nu a fost deranjat de întrebare în sine. Filip ar fi trebuit să fie preocupat mai mult de faptul că mai importantă este cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu decât cunoaşterea Sa fizică.

 

Oamenii din vremurile biblice aveau conştienţa faptului că nu pot vedea pe Dumnezeu şi să trăiască:

Geneza 32:30  Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu) „căci” a zis el „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.”

Judecători 6:22  Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă”.

Judecători 13:21-22  Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi nevestei lui. Atunci Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului,  şi a zis nevestei sale: „Vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu.”

 

Există şi profeţi care afirmă că au văzut pe Dumnezeu; mai corect spus au văzut tronul lui Dumnezeu:

1 Împăraţi 22:19  Şi Mica a zis: „Ascultă, deci, cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie, şi toată oştirea cerurilor stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui.

Isaia 6:1  În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.

Apocalipsa 4:1-3  După aceste lucruri, m-am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe, şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. Cel ce şedea pe el, avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu; şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.

Demn de remarcat este faptul că niciunul dintre profeţi nu încearcă să descrie chipul lui Dumnezeu. Este mai degrabă o descriere a locului unde se afla Dumnezeu.

Biblia spune că Dumnezeu este lumină şi locuieşte în lumină:

1 Timotei 6:14-16  …să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,  care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,  singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

 

Şi tot aici mai trebuie subliniat un lucru:

Ioan 4:24  „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

Oamenii îl pot desena, îl pot picta pe Dumnezeu în diferite forme dar trebuie să se ştie clar că:

Ioan 1:18  Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Importantă este atitudinea pe care ar trebui să o avem faţă de Dumnezeu şi faţă de copiii Săi:

1 Ioan 4:12  Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.

Într-o zi vom primi răspuns şi la această frământare:

1 Corinteni 13:9-10.12  Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;  dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă.  Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.