Fraţii lui Isus

de | 2 mai 2011
Spread the love

Domnul Isus a avut fraţi sau surori? Dacă au existat aceşti fraţi, de la cine erau? Erau copii ai lui Iosif şi ai Mariei? Există multe afirmaţii că Maria nu ar mai fi avut alţi copii ci ar fi rămas fecioară.

Biblia este foarte clară cu privire la faptul că Mântuitorul Isus a avut fraţi şi chiar surori.

Voi cita versetele cu pricina:

Matei 12:46-50 „Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci, cineva I-a zis: „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi caută să vorbească cu Tine.”  Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: „Cine este mama Mea, şi care sunt fraţii Mei?”  Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi, şi a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”

Matei 13:54-56 A venit în patria Sa, şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?
Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu sunt ei fraţii Lui? Şi surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?”

Marcu 3:31-35 „Atunci au venit mama şi fraţii Lui, şi, stând afară, au trimis să-L cheme. Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.”  El a răspuns: „Cine este mama Mea, şi fraţii Mei?”  Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: „Iată!” a zis El, „mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”

Luca 8:19-21 „Mama şi fraţii lui Isus au venit la El, dar nu puteau să-I vorbească din pricina norodului. Cineva I-a spus: „Mamă-Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi vor să Te vadă.”  Dar El, drept răspuns, a zis: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc.”

Ioan 5:5 „Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.”

Ioan 20:17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” – poate fi luat la propriu dar mai ales la figurat – fraţi de credinţă.

Faptele Apostolilor 1:13-14 Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

 

Cei mai muţi comentatori creştini afirmă că este foarte plauzibilă ideea că fraţii şi surorile lui Isus sunt copii ai lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară.

Pentru aceasta se aduc două argumente implicite şi nu explicite:

1. Fraţii lui Isus au avut un aer de superioritate şi se purtau cu el aşa cum o fac fraţii mai mari – au vrut să-L disciplineze, să-L mustre şi să-L oprească din activitatea Sa.

2. Atunci când Domnul Isus moare pe cruce, ca testament, lasă pe Maria în grija ucenicului Ioan – ceea ce duce la concluzia că Iosif deja nu mai era, murise. De aici se deduce ideea că Iosif era mult mai bătrân decât Maria şi ar fi fost căsătorit mai înainte.

 

Referitor la ultima parte a întrebărilor, ideea că Maria nu a mai avut copii după ce L-a născut pe Isus este destul de uşor de susţinut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.