Evanghelia trebuie predicată?

de | 18 ianuarie 2019
Spread the love

Tot aud în ultima vreme teoria că fiecare credincios trebuie să predice Evanghelia. Nu este aceasta treaba misionarilor sau a predicatorilor?

Evanghelia (Evanghelion) înseamnă VESTE BUNĂ. Orice veste bună trebuie vestită sau proclamată. Scriptura apreciază orice om care răspândeşte veşti bune: „Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” (Isaia 52:7) 

Domnul Isus a predicat Evanghelia. El este Modelul nostru suprem: „Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.” (Matei 4:23)  „Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” (Luca 4:43)  

Sfârşitul istoriei acestui pământ este anticipat de propovăduirea Evangheliei: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14) „Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.”  (Marcu 13:10)  

Misiunea de a duce Evanghelia la orice făptură a fost încredinţată de însuşi Mântuitorul lumii, Isus Hristos:  „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)

Dumnezeu ne cheamă să propovăduim Evanghelia: „După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.” (Faptele Apostolilor 16:10)  

Contemporanii şi urmaşii Domnului Hristos au propovăduit Evanghelia: „Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.” (Luca 3:18)   „Ei au plecat, şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia, şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.” (Luca 9:6)  „Şi în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni, şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.”   (Faptele Apostolilor 5:42)  „După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia,” (Faptele Apostolilor 14:21)

Propovăduirea Evangheliei este o datorie:  „Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16)

Toţi oamenii trebuie să afle Evanghelia. Prin cine? Prin mine şi prin tine, tot pământul trebuie să fie luminat de adevăr: „Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.” (Apocalipsa 14:6) 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.