Un singur ADEVĂR, atâtea RELIGII?

de | 20 decembrie 2018
Spread the love

Dacă există un singur adevăr, de ce toate religiile spun că au adevărul? De ce bisericile caută să manipuleze pe credincioşi şi să-i fidelizeze?

Subiectul acesta este deosebit de important. Există un singur adevăr, Adevărul suprem – Dumnezeu.
Însuşi Mântuitorul a declarat că El este Adevărul:  „Isus i-a zis: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” ( Ioan 14:6)

Nu religia sau biserica oferă mântuire. Ceea ce poate duce la mântuirea oferită de Dumnezeu prin har este credinţa noastră. Există o singură credinţă adevărată – aceea dată sfinţilor odată pentru totdeauna:
„Prea iubiţilor, pe când căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3)  

Da, este vorba de credinţa lui Isus (nu doar în Isus): „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)… şi „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6)  

Dumnezeu are şi spune adevărul:  „Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.” (Ioan 3:33)

Adevărul îl decoperim doar în Cuvântul lui Dumnezeu:  „Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei;  veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32) şi „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)  

Dacă vrei să cunoşti adevărul, acesta îţi va fi descoperit:  „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuş; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat, şi în el nu este strâmbătate.” (Ioan 7:17-18)

Totdeauna cei care nu au avut şi nu au acceptat adevărul au persecutat şi i-au chinuit pe cei care aveau adevărul. Minciuna este mult mai uşor acceptată decât este primit adevărul: „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?” (Ioan 8:44-46) 

Oamenilor le place mai mult orice altceva decât adevărul:  „Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4:4). Oamenii care nu au vrut să audă şi să trăiască adevărul ci au dorit să trăiască în nelegiuire vor fi pedepsiţi:  „pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.” (2 Tesaloniceni 2:12)

Adevărul este decoperit de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Şi adevărul acesta nu poate fi incomplet. Trebuie căutat TOT ADEVĂRUL. „Când va veni mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13)  

Adevărul este legat de poruncile şi principiile date de Dumnezeu odată pentru totdeauna: „Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.” (1 Ioan 2:4) Suntem mântuiţi prin har dar suntem judecaţi după fapte.  

Adevărul nu trebuie doar aclamat sau proclamat ci trebuie şi trăit: „A fost o mare bucurie pentru mine, când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr.  Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. …  Este datoria noastră, deci, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.” (3 Ioan 1:3,4,8)

Pe scurt, ce trebuie luat în calcul atunci când este vorba de adevăr?

  • Abordaţi Biblia fără prejudecăţi, cu mintea deschisă (Mat.11:25)
  • Aveţi credinţa că Dumnezeu vă va descoperi adevărul pe măsură ce veţi cerceta Cuvântul Său cu toată inima (Ioan 8:32; Ier. 29:13)
  • Rugaţi-vă mereu pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne promite că Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul (Ioan 16:13)
  • Incercaţi să citiţi cât mai multe pasaje biblice cu putinţă pe o temă anume. Nu construiţi o doctrină biblică pe baza unui singur text (Isa. 28:9,10; 1 Cor. 1:13)
  • Acceptaţi Biblia ca pe Cuvântul lui Dumnezeu care vă descoperă adevărul (2 Pet. 1:21; Ioan 17:17)
  • Fiţi dispuşi să vă schimbaţi vechiul mod de gândire. Nu veţi cunoaşte niciodată adevărul dacă nu sunteţi dispuşi să aflaţi şi să trăiţi adevărul (Ioan 7:17)
  • Fiţi dispuşi să vă supuneţi propriile idei adevărului lui Dumnezeu (Prov. 14:12; Ioan 17:17)
  • Nu ascultaţi vocea niciunui sfătuitor care încearcă să vă abată de la a face ceea ce învaţă Biblia (Prov. 19:27).
  • Adevărul ne apropie tot mai mult de Isus, Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Căutaţi-L pe Isus în fiecare subiect pe care Il studiaţi. întrebaţi-vă: ” Cum mă poate conduce acest subiect tot mai aproape de Isus ? ” (Ioan 14:6)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.