Europa „unită” în profeţie

de | 18 iulie 2017
Spread the love

Ce spune Biblia despre Statele Unite ale Europei? Va fi un moment în care Europa va arăta aşa cum arată Statele Unite ale Americii?

De-a lungul timpului au existat mulţi conducători care au dorit, au crezut şi au luptata pentru o unitate reală a Europei. Nu cu mult timp în urmă, odată cu apariţia Uniunii Europene mulţi cetăţeni au visat deja la o uniune statală asemănătoare celei din SUA. Numai că euforia acelor vise s-a diminuat, dacă nu chiar a şi dispărut.

Pentru a înţelege viziunea biblică despre Europa trebuie să apelăm la Daniel capitolul 2.

Daniel 2:1,27-35  În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era tulburat, şi i-a pierit somnul.  Daniel a răspuns înaintea împăratului şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu Sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri; şi Cel ce descopere tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla.  Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci ca să se dea împăratului tîlcuirea ei, şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii. Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, şi de o strălucire nemai pomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare.  Capul chipului acestuia era din aur curat; pieptul şi braţele îi erau din argint; pântecele şi coapsele îi erau din aramă;  fluierele picioarele, din fier; picioarele, parte din fier, şi parte de lut.  Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâni, a izbit picioarele din fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi.  Atunci ferul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărîmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărîmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul.

Împăratul Nabucodonosor (Nebucadneţar) a primit răspunsul la întrebarea despre viitorul lumii (şi mai ales al Europei). Iată explicaţia visului:

Daniel 2:36-45  Iată visul. Acum îi vom spune şi tîlcuirea înaintea împăratului.  Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă.  El ţi-a dat în mâni, ori unde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul din aur!  După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi din aramă, şi care va stăpâni peste tot pământul.  Va fi o a patra împărăţie, tare ca ferul; după cum ferul sfărîmă şi rupe totul, şi ea va sfărîma şi va rupe totul, ca ferul care face totul bucăţi.  Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte din fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria ferului, tocmai aşa cum ai văzut ferul amestecat cu lutul.  Şi după cum degetele de la picioare erau parte din fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă.  Dacă ai văzut ferul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum ferul nu se poate uni cu lutul.  Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărîma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.  Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâni, şi care a sfărîmat ferul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tîlcuirea lui este temeinică.”

Foarte pe scrut, cronologic şi istoric vorbind, lucrurile stau cam aşa:

Capul de aur – Imperiul BABILONIAN. (605-538 i.Hr.) După o perioadă de dominaţie asiriană, Babilonul devine independent sub conducerea caldeeană şi pune mâna pe conducerea lumii. Nabopolasar (626 – 605 î.Hr.), a fost întemeietorul aşa-numitului Imperiu Caldeean sau Neo-Babilonian, care şi-a avut epoca de aur în zilele împăratului Nebucadneţar (605 – 562 î.Hr.), şi a durat până când Babilonul a căzut în mâna Mezilor şi Perşilor în anul 539.

Pieptul de argint – IMPERIUL MEDO- PERSAN (538- 331 i.Hr.) În anul 538 i.Hr. Cirus a deviat apele Eufratului care treceau prin Babilon, spre un bazin săpat de Nebucadnetar in Sippar, bazin ce prelua apele Eufratului in timpul inundațiilor. In timp ce Belşaţar chefuia în Babilon, Cirus a deviat apele si a intrat in cetate pe albia uscata a Eufratului, surprinzându-i pe babilonieni complet nepregătiți.

Coapsele de aramă – IMPERIUL GREC (331- 168 i.Hr.) Alexandru Macedon, fiul lui Filip, împăratul care a unit orașele grecești, a urcat pe tron in anul 336 i.Hr. Cu o armata de doar 35 000 de oameni, el s-a aruncat cu toata puterea asupra Medo-Persiei. Imperiul Medo-Persan a fost înfrânt, iar teritoriile lui au fost înglobate in Imperiul lui Alexandru Macedon. In doar câţiva ani, La vârsta de 25 ani, Alexandru avea lumea sub picioare: Macedonia, Asia Mica, Siria, Egiptul, Medo-Persia, Babilonul si teritoriile pana in India.

Picioarele de fier – IMPERIUL ROMAN (168 i.Hr.- 476 d.Hr.)  În anul 168 i.Hr. romanii i-au înfrânt pe greci in lupta de la Pidna, preluând puterea mondiala. După cum fierul este mai dur decât aurul, argintul si arama, la fel romanii s-au dovedit mai necruțători fata de popoarele învinse, mai ales fata de creștini. Ei au pornit cele mai crude persecuții împotriva poporului lui Dumnezeu. În anul 476 d. Hr., ca urmare a atacurilor popoarelor barbare, Imperiul Roman de Apus a dispărut de pe scena istoriei.

Ce ar vrea să însemne degetele picioarelor din fier „amestecat” cu lut? In decursul istoriei, au existat mai multe încercări de unire a regatelor Europei: Carol cel Mare, Carol al 5-lea, întemeietorul Sfântului Imperiu Roman, Napoleon Bonaparte si Hitler.

Astăzi, încercarea reunificare a statelor Europei poarta numele de Uniunea Europeană, unii din marii demnitari visând cu ochii deschiși la “Statele Unite ale Europei.” (un fost președinte al Poloniei).

“Se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie”, însă nu va fi posibila lipirea, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. La începutul secolului al 20-lea, toate casele regale ale Europei erau legate intre ele prin legături de căsătorie. Totuși, in ciuda acestui lucru, primul şi al doilea război mondial au putut izbucni, arătând cat de divizata era Europa in ciuda atâtor încercări de unificare.

După Brexit (ieşirea Angliei din Uniunea Europeană) se vorbeşte şi mai puternic despre individualitatea statală. Se pare că şi alte ţări vor să iasă din Uniune. Acest proiect începe a se dovedi ca fiind o utopie.

ULTIMA ÎMPĂRĂȚIE UNIVERSALA – ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU. “Piatra”– simbol al Domnului Hristos. Matei 16, 18; 21, 44; 1 Petru 2, 6- 8. Nu este dificil sa identificam simbolul pietrei, caci evreii Il identificau pe Mesia cu piatra ce va sfărâma chipul. Însuși  Mântuitorul se identifica pe Sine cu “piatra”.Este interesant de observat ca El nu se identifica nici cu aurul, nici cu argintul sau vreuna din pietrele prețioase, ci cu piatra simpla, comuna, obișnuita. Acest amânunt ne spune ceva despre modestia si umilința Sa.

Profeția ne conduce pana in zilele noastre, prezentându-ne situația actuala a unei Europe divizate in o mulțime de tari, unele mai tari, altele mai slabe. Ceea ce este demn de reținut este faptul ca revenirea Mântuitorului, conform acestei profeții, va găsi Europa divizata, nicidecum unita sub titulatura visata de mulți – Statele Unite ale Europei.

În nici o profeție biblică nu găsim vreun indiciu că, după Roma, va mai exista un al cincilea imperiu universal.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.