Semne ale revenirii lui Isus

de | 25 septembrie 2018
Spread the love

Foartă multă lume este alarmată de ceea ce se întâmplă pe planeta noastră… şi pe drept cuvânt. Oare de unde am putea şti că Domnul Hristos este gata să revină aşa cum a promis? Există semne care să prevestească finalul istoriei zbuciumate ale acestui pământ?Crezul creştin spune : “care va să vie iară, cu slavă şi mărire”.
Domnul Isus a făgăduit că se va întoarce ca să-i ia pe cei credincioşi cu sine (Ioan 14:1-6).

Capitolul Matei 24 (dar şi altele) vorbeşte despre semnele revenirii Sale.

Împlinirea lanţurilor profetice din Biblie.
Profeţiile biblice se întind de-a lungul istoriei. Ultimul reper în timp este anul 1844, când se încheie cea mai lungă profeţie. De la această dată, Biblia numeşte timpul pe care-l trăim timpul sfârşitului.
Domnul Isus putea reveni oricând de atunci şi până acum. Revenirea lui este iminentă.

Biblia nu spune momentul exact când va reveni (data), ci arată care sunt evenimentele premergătoare revenirii. Cartea Daniel şi cartea Apocalipsa arată cu claritate ce se va întâmpla. Doriţi să ştiţi viitorul lumii? Studiaţi Apocalipsa! Studiaţi Biblia!

O, cât de mulţi oameni cred în cu totul alte lucruri şi nu iau seamă la aceste adevăruri pentru ei. Câţi nu au auzit de Nostradamus, de alţi şi alţi ”profeţi” care spun ce va fi. Dar câţi citesc ce spune Biblia?

• Data revenirii nu o cunoaşte decât Dumnezeu.
In primul rând că Biblia nu fixează date. La Matei 24:36 citim : ”Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”
Aşadar când auziţi pe cineva că spune că va fi în 2000 sau în alt an, să nu credeţi, pentru că Biblia nu fixează date.

• Modul revenirii: va fi în slavă şi glorie, astfel ca orice om să-L vadă.
Domnul Isus va veni înconjurat de îngerii sfinţi, cu mare slavă. El va suna din trâmbiţă şi va scula din morminte pe cei credincioşi. Apoi va lua la cer pe cei înviaţi împreună cu cei credincioşi care sunt în viaţă. Ceilalţi – care nu şi-au predat vieţile lui Dumnezeu -vor fi distruşi de arătarea slavei Sale. (vezi 1 Tesaloniceni 4:16-18).
Apocalips 1:7 spune că orice ochi îl va vedea, orice om din orice colţ al planetei.

• Domnul Isus nu va atinge pământul la revenirea Sa.
Matei 24:27 spune că revenirea va fi aşa cum este fulgerul care iese de la răsărit spre apus.
De ce e atât de important? Pentru că o mare contrafacere vom vedea pe pământ.(Matei 24:27) Satana se va transforma în înger bun şi va apare ca Hristos, dându-se drept El. (2 Corinteni 11:14,15;). In diferite locuri ale pământului va fi văzut şi va face vindecări, şi va vorbi oamenilor şi va spune că Biblia a suferit unele modificări. Acesta nu e Hristos! Acesta este diavolul. Atenţie! Să nu fim înşelaţi!

• Semne în „cer”.
Matei 24:29 vorbeşte despre semne în soare şi în lună, în stele. Aceste evenimente au avut loc după încetarea vremii supremaţiei papale (după 1798). In anii 1800 au fost astfel de evenimente: soarele s-a întunecat în plină zi, luna nu a mai dat lumină, iar cu altă ocazie mii şi zeci de mii de stele au căzut asupra atmosferei terestre. De asemenea, Biblia vorbeşte despre dezastrele ecologice, despre capacitatea omului de a distruge pământul şi de a se autodistruge. (Apocalipsa 11:18)

• Creşterea generală a cunoaşterii.
Incepând din secolul XIX şi până azi, s-a trecut de la mersul cu căruţa, la rachetele spaţiale. Informaţia generală a planetei se dublează la fiecare cinci ani. (Daniel 12:2). Progresul tehnic din aceşti 150 de ani este mult mai mare decât în toţi cei 2000 de ani de la venirea Domnului Hristos.

• Spiritismul şi fenomenele paranormale.
Dezvoltarea fără precedent a fenomenelor ”ciudate” este un semn al sfârşitului. Biblia descoperă foarte clar lucrarea duhurilor rele (îngerii cei răi ai diavolului), care fac tot felul de lucrări înşelătoare, dându-se drept îngeri buni(Apoc.16:14; 2 Corinteni 11:15). Să ne mai mirăm de comunicarea cu duhurile celor morţi, de mişcările sataniste, de muzica rock, de vindecările ultramiraculoase, de O.Z.N-uri, de programele TV infestate de ideologie satanică (chiar şi desenele animate ale copiilor…) şi câte şi mai câte. Totul nu face altceva decât să pregătească minţile oamenilor pentru marea înşelare ce va veni: Satana dându-se drept Hristos.

• Ingerii lui Dumnezeu sunt la lucru.
Apocalipsa 7:1-3 vorbeşte despre faptul că îngerii lui Dumnezeu ţin încă în frâu vânturile acestei planete. Incă nu este lăsată cale liberă agenţilor satanici, până ce credincioşii lui Dumnezeu nu vor fi pecetluiţi cu semnul Său.(sigiliul Său este amplu prezentat în Biblie: vezi Exod 31:17; Ezechiel 20:12,20)

• Profeţii falşi.
Domnul Isus Hristos a avertizat că vor apare mulţi care vor pretinde că vin în Numele Său sau că ei sunt Hristos (!), care sunt ca lupii îmbrăcaţi în blană de oaie. (vezi Matei 24:4,5,23,24).

• Calamităţile naturale şi foametea.
Observaţi ce de fenomene naturale ciudate. Inundaţii, vremea întoarsă pe dos, cutremure, uragane, taifune, secete şi foamete. Toate acestea sunt aduse de diavol ca să distrugă cât mai mulţi oameni şi să descurajeze pe ceilalţi, să nu mai creadă în Dumnezeu.

• Starea socială: războaiele şi conflictele între popoare.
Sunt descrise în Matei 24:7. Este vorba despre spiritul naţionalist, despre conflicte între ţări. De când nu au mai existat minute de pace pe acest pământ?

• Bolile incurabile.
SIDA, cancerul şi alte boli ce apar sunt de nerezolvat. Sănătatea oamenilor este scăzută. (sunt profetizate în Matei 24:7)

• Starea morală a omenirii se va degrada foarte mult.
Oamenii nu se vor mai înţelege, nu se vor mai respecta şi iubi unii pe alţii. Răutatea, spiritul de nemulţumire, avariţia, mândria şi îngâmfarea, iubirea de bani, lipsa evlaviei, bârfa, obrăznicia şi multe altele, vor caracteriza timpul sfârşitului.(vezi 2 Timotei 3:1-5; Matei 24:12). Luca 21:26 vorbeşte despre o psihoză a maselor care se tem de vremurile ce vor veni.

Propagarea finală a Evangheliei.
Cuvintele Bibliei vor ajunge la toţi oamenii. Revenirea Domnului va fi doar după ce orice om a luat cunoştinţă de alternativa Scripturii – salvarea prin Domnul Isus Hristos.(Matei 24:14). In Apocalipsa 14:6-12 se vorbeşte despre ultimul mesaj adresat oamenilor, reprezentat prin solia a trei îngeri, care zboară prin mijlocul cerului ducând Evanghelia. Solia Bibliei este predicată azi şi prin TV, şi chiar prin transmisii prin satelit (“prin mijlocul cerului”)
Cred că nu mai e nevoie de comentarii…

Toate aceste lucruri s-au mai întâmplat şi în trecut, dar nu simultan. Acum, toate sunt suprapuse, arătând că timpul este aproape.

O mare încercare este gata să vină peste pământ. Numai cei ce se vor încrede în Dumnezeu, în Biblie vor putea rezista.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.