Fii lui Dumnezeu şi fii oamenilor

de | 4 iulie 2018
Spread the love

Cum pot fi explicate versetele din Geneza 6:1-2 „Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului, şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.”?

Cine erau fii lui Dumnezeu? Cine erau fetele oamenilor?

Am auzit, de multe ori, explicaţii fanteziste la aceste versete.

Unii afirmă că fii lui Dumnezeu ar fi îngerii – dar Biblia afirmă că îngerii nu se căsătoresc: Marcu 12:25. „Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.”

Altii afirmă că fii lui Dumnezeu ar fi extratereştri veniţi aici, tot trimişi de Dumnezeu. Domnul Isus afirmă că singurul care s-a pogorât din cer (ca să locuiască pe pământ pentru o vreme şi pentru o misiune specială) este El, adică Fiul Omului – Ioan 3:13 (în context)

 

Geneza 6:1-2 vorbeşte despre două categorii de oameni de pe pământ:

1. cei credincioşi lui Dumnezeu – numiţi „fiii lui Dumnezeu”

2. cei neascultători de Dumnezeu – numiţi „fii oamenilor”

Cine făceau parte din cele două categorii?

 

1. Fii lui Dumnezeu: erau urmaşii lui Set, fiul lui Adam.

Geneza 4:25-26  Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu, şi i-a pus numele Set; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămînţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”  Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

Trebuie subliniate două idei care apare stipulate în text:

– Set a venit ca înlocuitor al lui Abel – fiul cel ascultător.

– Urmaşii lui Set chemau Numele Domnului – adică erau credincioşi Creatorului.

 

2. Fiii oamenilor: erau urmaşii lui Cain, fiul lui Adam.

Geneza 4:16-19  Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului, şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh. Enoh a fost tatăl lui Irad. Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael; şi Metuşael a fost tatăl lui Lameh. Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.

Cain, asemenea lui Set s-a căsătorit cu una dintre surorile lui şi a dat naştere la o spiţă de neam de oameni neascultători.

Geneza 5:4 După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

Lameh, descendentul direct al lui Cain, este primul menţionat în Biblie ca fiind poligam. Acest lucru nu era o dovadă de ascultare faţă de Dumnezeu.

 

Concluzie: Urmaşii ascultători ai lui Dumnezeu (fiii lui Dumnezeu) s-au căsătorit cu urmaşi neascultători de Dumnezeu (fii ai oamenilor) şi căsătoriile acestea au fost pricină de cădere în neascultare şi pentru cei ce au fost credincioşi până la un moment dat.

2 comentarii la „Fii lui Dumnezeu şi fii oamenilor

 1. Dumitru Elena

  Răspunsul nu ma lămurește. Dacă Fii lui Dumnezeu spuneți ca erau urmași ai lui Set, atunci ei de ce se refereau la,, fiicele oamenilor”si nu la surorile lor?
  Cine erau uriașii din acea vreme, ei nefiind socotiți ca urmași ai lui Adam???

  Răspunde
  1. Viorel Autor articol

   Fiii lui Dumnezeu. Această expresie a fost interpretată în diferite feluri. Vechii comentatori evrei, primii părinţi ai bisericii şi mulţi comentatori moderni au crezut că aceşti fii ai lui Dumnezeu sunt îngeri, comparându-i cu fiii lui Dumnezeu din Iov 1,6; 2,1; 38,7. Această părere trebuie să fie respinsă pentru că pedeapsa care în curând urma să fie aplicată era pentru păcatele oamenilor (vezi v.3) şi nu ale îngerilor. În afară de aceasta, îngerii nu se căsătoresc (Matei 22,30). Fiii lui Dumnezeu nu erau alţii decât urmaşii lui Set, iar fetele oamenilor ale necredincioşilor cainiţi (PP 81). Mai târziu, Dumnezeu a vorbit despre Israel ca fiul întâi născut al Său (Exod 4,22), iar Moise numeşte poporul Israel copiii Domnului Dumnezeului nostru (Deuteronom 14,1).

   Şi-au luat de neveste. Aceste legături nesfinte dintre setiţi şi cainiţi au fost cauza sporirii rapide a răutăţii printre cei dintâi. Dumnezeu a avertizat mereu pe urmaşii Săi să nu se căsătorească cu necredincioşii din cauza marelui pericol la care este expus cel credincios în felul acesta, şi cauza căruia, de obicei, piere (Deuteronom 7,3, 4; Iosua 23,12, 13; Ezra 9,2; Neemia 13,25; 2 Corinteni 6,14, 15). Însă setiţii nu au luat în considerare avertizările pe care cu siguranţă că le-au primit. Conduşi de atracţiile simţurilor, ei nu erau mulţumiţi cu frumoasele fete ale seminţiei celor credincioşi şi adesea preferau soţii cainite. De altfel, se spune că răspândirea excesivă a poligamiei este sugerată de folosirea la plural a expresiei, ei şi-au luat neveste.

   Uriaşii erau pe pământ. Aceşti uriaşi, nephilim, nu erau urmarea căsătoriilor mixte, după cum au presupus unii. LXX traduce pe nephilim prin gigantes, de unde a derivat englezescul giant. În Numeri 13,33, izraeliţii au raportat că ei s-au simţit numai ca nişte lăcuste la vederea nephilimilor pe care KJV îl traduce cu uriaşi. Există motive de a crede că acest cuvânt ebraic se poate traduce din rădăcina naphal şi că nephilim erau dintre cei violenţi sau terorişti, mai degrabă decât uriaşi fizici.

   Deoarece în acele zile întregul neam omenesc era de statură înaltă, trebuie să se fi intenţionat mai degrabă caracterul decât înălţimea. Antediluvienii, în general, aveau o mare putere fizică şi intelectuală. Aceşti oameni renumiţi pentru înţelepciunea şi priceperea lor şi-au devotat persistent puterile intelectuale şi fizice spre satisfacerea propriei mândrii şi pasiuni şi spre oprimarea semenilor (PP 80, 84, 90).

   A se lua în calcul şi versetele următoare:

   Psalmii 29:1- Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste! –

   Psalmii 12:8 – Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.

   Psalmii 53:2 – Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput şi să caute pe Dumnezeu.

   Sper să fi făcut puţină lumină.

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.