Cum să ne rugăm?

de | 12 mai 2011
Spread the love

Cum să ne rugăm? Ce ar trebui să conţină rugăciunea noastră? Ce trebuie să evităm atunci când ne rugăm?

În articolul „Rugăciunea” am subliniat faprul că avem nevoie să învăţăm să ne rugăm. Pentru aceasta trebuie să vedem care sunt „regulile” ce privesc rugăciunea, aşa cum sunt subliniate în Sfânta Scriptură.

 

1. Rugăciunea trebuie să fie în funcţie de nevoi, nu o repetare a aceloraşi cuvinte:

Matei 6:7-8 ” Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să-I cereţi voi.”

2. Rugăciunea trebuie să fie duhovnicească, spirituală

Ioan 4:23-24 „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

3. Rugăciunea trebuie să fie înălţată obligatoriu către Dumnezeu Tatăl:

Ioan 16:23 „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da.”

4. Rugăciunea trebuie să fie în Numele lui Isus:

Ioan 14:12-14 „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai mari decît acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl: şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”

Ioan 16:23-26 „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină…. În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, …”

5. Rugăciunea trebuie să fie făcută prin Duhul Sfânt;

Romani 8:26-27 „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”

Iuda 1:20 „Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfîntă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt”.

6. Rugăciunea trebuie să fie făcută cu credinţă:

Marcu 11:24 „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.”

7. Rugăciunea să fie precedată de repararea relaţiilor cu semenii:

Matei 5:23-24 „Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,  lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întîi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.”

Marcu 11:25-26 „Şi, cînd staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.”

8. Rugăciunea nu trebuie făcută de ochii lumii sau pentru a fi un motiv de etalare. Ea trebuie să exprime umilinţa:

Matei 6:5 „Când vă rugaţi, să nu fiţi că făţarnicii, cărora le place să se roage stînd în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.”

9. Rugăciunea trebuie să fie permanentă:

1 Tesaloniceni 5:17 „Rugaţi-vă neîncetat.”

10. Rugăciunea trebuie să fie însoţită de mulţumiri:

Filipeni 4:6 „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”

Coloseni 4:2 „Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.”

 

Rugăciunea a fost, este şi va rămâne singura cale de comunicare cu Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.