Vine sfârşitul?

de | 21 martie 2013
Spread the love

Aş vrea să ştiu când va fi sfârşitul lumii? Sunt foarte multe „profeţii” care vorbesc despre sfârşit. Puteţi să ne spuneţi ce date ne oferă Biblia despre sfârşit? Avem informaţii când va avea loc?

Evenimentele finale şi sfârşitul lumii sunt subiecte despre care se vorbeşte foarte mult în ultima vreme.

Încă din anul 2000 oamnii au intrat în febra sfârşitului. Dar nu a venit acest eveniment când se aşteptau cei mai mulţi. Apoi s-au anunţat şi alte date. Unii au fixat sfârşitul pe data de 11.11.2011; după aceea s-a corectat data (pe baza spuselor unui alt profet) şi s-a ajuns la 12.12.2012, ora 12. Şi tot aşa mai departe.

Încă din vremea Domnului Isus Hristos, ucenicii Săi au avut curiozitatea şi curajul de a-L întreba pe Învăţător cu privire la sfârşit.

Matei 24:3  El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?”

Mântuitorul le-a oferit câteva informaţii generale şi câteva elemente specifice ce vorbesc despre sfârşit. În Matei capitolul 24 (şi următoarele) se găsesc, însă, două categorii de elemente:

  • Evenimente şi situaţii legate de distrugerea Ierusalimului (anul 70)
  • Evenimente şi situaţii care vor avea loc la sfârşitul istoriei acestui pământ şi a păcatului.

Unii confundă aceste două categorii de evenimente, aşa cum nu le-au delimitat clar nici ucenicii (decât după ce aveau să aibă loc).

 

Evenimente generale:

Matei 24:4  Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
5  Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: „Eu Sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.
6  Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.
7  Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi.
8  Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
9  Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorâ; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
10  Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.
11  Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
12  Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
13  Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.

Războaiele, epidemiile, cutremure, foamete predicatori mincinoşi şi alte tipuri de conflicte sunt chestiuni care s-au întâmplat şi care vor avea loc permanent.

 

Evenimente specifice:

 Matei 24:14  „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Matei 24:23  Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo” să nu-l credeţi.
24  Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
25  Iată, că v-am spus mai dinainte.
26  Deci, dacă vă vor zice: „Iată-L în pustie” să nu vă duceţi acolo! „Iată-L în odăiţe ascunse” să nu credeţi.
27  Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

Matei 24:29  Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”
30  Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
31  El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
32  de la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
33  Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Matei 24:35  Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
36  Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37  Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.
38  În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39  şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

Matei 24:42  Vegheaţi, deci, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
43  Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
44  De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

Aici apar câteva elemente deosebit de importante: persoane care se vor da drept Hristosul (şi lucrul acesta se întâmplă din ce în ce mai des), semne extraordinare în soare, în lună şi în stele (şi acestea sunt din ce în ce mai prezente), înmulţirea fărădelegilor, a ignoranţei şi a indiferenţei (secularizarea atât de omniprezentă), pierderea credinţei şi a încrederii în Dumnezeu.

De mai multe ori se specifică faptul că omul nu poate şti nici ziua şi nici ceasul revenirii lui Isus. Nici chiar Isus, când a fost pe pământ ca om, nu ştia nici ziua şi nici ceasul revenirii Sale. Imediat ce a ajuns la dreapta Tatălui, după confirmarea jertfei Sale, Domnul Isus a reintrat total în drepturile pe care le avea înainte de întruparea Sa, deci, din acel moment putem spune că, în afară de Tatăl, de Fiul şi de Duhul Sfânt, absolut nimeni nu ştie când va reveni Isus şi când va fi exact sfârşitul. Nici îngerii nu cunosc acest lucru.

În concluzie:

Oamenii nu ar trebui să se preocupe de data sfârşitului ci ar trebui să se preocupe serios de pregătirea pentru revenirea lui Isus – care va coincide cu sfârşitul acestui tip de istorie zbuciumată a Pământului.

„Vegheaţi, căci nu ştiţi când…!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.