A doua poruncă

de | 21 februarie 2016
Spread the love

 Ce explicaţii se pot da în legătură cu cea de a doua poruncă din cele 10?

 1. Ce spune porunca a doua din decalog?

Exodul 20:4-6 – Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

 1. De ce nu putem să ne facem chipuri care să-l ilustreze pe Dumnezeu şi apoi să le utilizăm?

Deuteronomul 4:15-18 – Fiindcă n-aţi văzut nici un chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi, şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,  sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele dedesubtul pământului.

Isaia 40:18 – Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?

Isaia 40:25 – „Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?” zice Cel Sfânt.

Isaia 46:5 – Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna, şi mă veţi potrivi?

 1. Ce poruncă clară a dat Dumnezeu poporului evreu cu privire la idoli, icoane şi tot felul de chipuri?

Exodul 34:13 – Dimpotrivă să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idoleşti şi să le trântiți la pământ idolii.

Numeri 33:52 – să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmați toţi idolii din piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate, şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.

 1. Ce situaţii din Biblie arată clar că Dumnezeu este împotriva folosirii în închinare a chipurilor?

2 Împăraţi 18:4 – (Ezechia…) A îndepărtat înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a tăiat Astarteele, şi a sfărâmat în bucăţi şarpele din aramă, pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuştan.

2 Cronici 34:3-7 – În al optulea an al domniei lui Iosia, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Şi în doisprezecelea an, a început să curăţească Iuda şi Ierusalimul de înălţimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite şi de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor, şi au tăiat stâlpii închinaţi soarelui, care erau deasupra lor; a sfărâmat idolii Astarteei, chipurile cioplite şi chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe, şi a ars oasele preoţilor pe altarele lor. Astfel a curăţit Iuda şi Ierusalimul. A dărâmat altarele, a făcut bucăţi idolii Astarteei şi chipurile cioplite, le-a făcut praf, şi a tăiat toţi stâlpii închinaţi soarelui în toată ţara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim.

 1. Ce spune Biblia despre modul în care este făurit un idol?

Isaia 44:15-20 – Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunche înaintea lui!  O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi încălzeşte, şi zice: „Ha! ha!” m-am încălzit, simt focul!”  Cu ce mai rămâne însă, face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, i se închină, îl cheamă, şi strigă: „Mântuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!”  Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s-au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.  Nici unul nu intră în sine însuşi, şi n-are nici minte, nici pricepere să-şi zică: „Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne şi am mâncat-o: şi să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi din lemn?” El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-şi mântuiască sufletul, şi să nu zică: „N-am oare o minciună în mână?”

 1. De ce idolii sau icoanele nu au nici o valoare spirituală şi nu pot fi solicitaţi să facă ceva?

Psalmi 115:4 – Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâni omeneşti.

Psalmi 135:15 – Idolii neamurilor Sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.

Isaia 41:29 – Iată că toţi sunt nimic, lucrările lor sunt zădarnice, idolii lor sunt o suflare goală!”

Ieremia 10:14-15 – Atunci se arată omul cât este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar rămâne de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sunt decât minciună, şi nu este nici o suflare în ei; sunt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, când va veni pedeapsa.

Daniel 5:23  Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din casa Lui au fost aduse înaintea ta, şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii din argint, din aur, din aramă, din fier, din lemn şi din piatră, care nici nu văd, nici n-aud, şi nici nu pricep nimic, şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale!

 1. Ce spune Dumnezeu despre cei ce se închină la idoli sau la icoane?

Psalmi 97:7 – Sunt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.

Isaia 44:10-11  Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu sau să fi turnat un idol, şi să nu fi tras nici un folos din el?  Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de ruşine, căci înşişi meşterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.

 1. Toţi idolii şi toţi dumnezei făcuţi de om vor avea aceeaşi soartă. Care este soarta lor?

Isaia 2:18 – Toţi idolii vor pieri.

Ieremia 50:2 –  „Daţi de ştire printre neamuri, daţi de veste şi înălţaţi un steag! Vestiţi, n-ascundeţi nimic! Spuneţi: „Babilonul este luat! Bel este acoperit de ruşine, Merodac este zdrobit! Idolii lui sunt acoperiţi de ruşine, idolii lui sunt sfărâmați!

 1. Ce vor face oamenii într-o zi cu idolii, cu icoanele şi cu toate chipurile pe care le folosesc în închinare?

Isaia 2:20 – În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii din argint şi idolii din aur pe care şi-i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci;

Isaia 30:22 – Veţi socoti ca spurcate argintul care vă acopere idolii şi aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăţie le vei arunca, şi le vei zice: „Afară cu voi de aici!”

Isaia 31:7 –  „Căci în ziua aceea, fiecare îşi va lepăda idolii din argint şi din aur pe care vi i-aţi făcut cu mâinile voastre nelegiuite.

 1. Ce spune Biblia despre modul în care este folosit idolul în afară de închinare?

Ieremia 14:22 – Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!”

1 Corinteni 8:4 – Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una cu nimic, şi că nu este decât un singur Dumnezeu.

 1. În ce ascunzătoare se pot găsi foarte mulţi idoli şi astăzi?

Ezechiel 14:3 –  „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă, şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei?

Ezechiel 14:7 – Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care îşi poartă idolii în inima lui, şi nu-şi ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui prooroc, ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine însumi îi voi răspunde.

 1. Care ar trebui să fie motivaţia pentru care nu ar trebui să mai iubim idolii?

2 Corinteni 6:16 – Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.