A treia poruncă

de | 23 martie 2016
Spread the love

Cum poate fi aprofundată a treia poruncă din Decalog? 

 1. Ce spune cea de a treia poruncă din decalog?

Exodul 20:7 – Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

Deuteronomul 5:11 – Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

 1. Ce înseamnă a lua în deşert Numele Domnului?

A vorbi urât cu şi despre Dumnezeu

A-L înjura pe Dumnezeu

A folosi Numele Domnului fără respect

A utiliza în bancuri, glume şi alte vorbe uşoare Numele lui Dumnezeu

A pune pe seama lui Dumnezeu ceva ce nu este corect

A repeta fără noimă şi fără sens Numele Domnului

A nu avea respect faţă de lucrurile sfinte

A nu respecta autoritatea fixată de Dumnezeu

 1. În ce situaţii pot să ia oamenii Numele Domnului în deşert?

Proverbe 30:9 – Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu.

Matei 7:21 – Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Luca 6:46 – De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu?

 1. Ce exemple biblice se pot da cu privire la ceea ce înseamnă respect faţă de Dumnezeu?

Geneza 18:27,30,32 – Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă.  Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.”  Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”

Faptele Apostolilor 7:32-33 – care i-a zis: „Eu Sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov.” Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite.  Domnul i-a zis: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai, este un pământ Sfânt.

 1. De se trebuie să avem respect faţă de Dumnezeu?

Leviticul 22:32 – Să nu necinstiţi Numele Meu cel Sfânt, ca să fiu sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc,

1 Samuel 2:2 – Nimeni nu este Sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.

Psalmi 11:4 – Domnul este în Templul Lui cel Sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

Isaia 6:3 – Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui”!

 1. Respectul faţă de Dumnezeu înseamnă şi respect faţă de Casa Sa. De ce?

Exodul 25:8 – Să-Mi facă un locaş Sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor.

Leviticul 19:30 – Să păziţi Sabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel Sfânt. Eu Sunt Domnul.

Habacuc 2:20 – Domnul însă este în Templul Lui cel Sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!

Zaharia 2:13 – Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel Sfânt!”

 1. Ce atitudine ar trebui să aibă credincioşii în Casa lui Dumnezeu?

Eclesiastul 5:1-2 – Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.

Matei 21:12-13 – Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei, şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”

 1. De ce este gravă lipsa de respect faţă de lucrurile sfinte? Cine nu-şi face datoria în primul rând?

Ezechiel 22:26 – Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele Sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este Sfânt şi ce nu este Sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii de la Sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor.

Ţefania 3:4 – Proorocii ei sunt uşuratici şi înşelători; preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă Legea.

 1. Ce formă gravă de încălcare a acestei porunci a amintit Domnul Isus?

Matei 12:32 – Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Marcu 3:28-30 – Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta; dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.” Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”

Luca 12:10 – Şi orişicui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.

 1. Ce efecte sau ce consecinţe poate avea călcarea poruncii a treia?

Leviticul 10:1 – Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea, şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.

Daniel 5:22-23,30 – Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu ţi-ai smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste lucruri.  Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din casa Lui au fost aduse înaintea ta, şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii din argint, din aur, din aramă, din fier, din lemn şi din piatră, care nici nu văd, nici n-aud, şi nici nu pricep nimic, şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale!… Dar chiar în noaptea aceea, Belşaţar, împăratul Haldeilor, a fost omorât.

 1. Ce a profetizat Dumnezeu cu privire la Numele Său cel sfânt?

Ezechiel 36:23 – De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu Sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor.

Ezechiel 39:7 – Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel Sfânt în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească Numele Meu cel Sfânt; ci vor şti neamurile că Eu Sunt Domnul, Sfântul lui Israel!”

 1. Care ar trebui să fie atitudinea credinciosului faţă de Numele Domnului?

1 Cronici 16:10 – Făliţi-vă cu Numele Lui cel Sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

Psalmi 30:4 – Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!

Psalmi 33:21 – Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.

Psalmi 99:3 – Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este Sfânt!

Psalmi 103:1 – Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt!

Psalmi 105:3 – Făliţi-vă cu Numele Lui cel Sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

Psalmi 145:21 – Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt în veci de veci!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.