A şaptea poruncă

de | 10 iulie 2016
Spread the love

 Ce aspecte ale vieţii vizează cea de a şaptea poruncă a Legii Domnului?

 1. Ce spune cea de a şaptea poruncă din decalog?

Exodul 20:14 – Să nu preacurveşti.

 1. Porunca a şaptea are ceva specific. Ce o face diferită de celelalte porunci?

1 Corinteni 6:18 – Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.

1 Corinteni 6:19 – Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

 1. Ce înseamnă să nu preacurveşti? Înseamnă să curveşti mai puţin?

Galateni 5:19-21 – Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

 1. Care este diferenţa între curvie sau preacurvie?

Curvie – πορνείᾳ (PORNEIA) – orice fel de relații sexuale nelegitime, desfrâu, prostituție, pornografie.

Preacurvie – μοιχᾶται (MOIHATAI) – a călca legământul căsătoriei prin relații sexuale cu altă persoană decât soțul sau soția, a nu fi credincioasă soțului, a ademeni și întreține relații sexuale cu soția altuia.

 1. Ce fapte pot fi considerate desfrânare conform Sfintei Scripturi?

Leviticul 20:10 – Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea, preacurvari, să fie pedepsiţi cu moartea.

Leviticul 20:11 – Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său, şi descopere astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să cadă asupra lor.

Leviticul 20:12 – Dacă un om se culcă cu noră-sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor.

Leviticul 20:14 – Dacă un om ia de nevastă pe fată şi pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el şi pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru.

 1. Ce forme scârboase de desfrânare pot să existe în lume?

Leviticul 18:22 – Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

Leviticul 18:23 – Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.

Leviticul 20:13 – Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor.

Leviticul 20:15 – Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s-o omorâţi.

 1. Ce sfaturi dă apostolul Pavel în legătură cu desfrânarea?

Galateni 5:19 – Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea,

Efeseni 5:3 – Curvia sau orice altfel de necurăţie sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

Coloseni 3:5 – De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

 1. Ce se va întâmpla cu cei care continuă să desfrâneze, deşi ştiu că nu este bine?

Efeseni 5:5 – Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

1 Corinteni 6:9-10 – Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Apocalipsa 22:15 – Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

 1. Desfrânarea este de multe ori asociate şi cu alte păcate. Care ar fi acestea?

Osea 4:11 – Curvia, vinul şi mustul iau minţile omului.

1 Corinteni 5:11 – Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate” totuşi este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi.

Efeseni 5:3 – Curvia sau orice altfel de necurăţie sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

Coloseni 3:5 – De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

 1. Ce formă subtilă de călcare a poruncii a şaptea aminteşte Domnul Isus Hristos?

Matei 5:27-28 – Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

 1. Care este una dintre situaţiile des întâlnite în urma cărora se ajunge la desfrânare?

Matei 19:9 – Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, în afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.”

Marcu 10:11 – El le-a zis: „Oricine îşi lasă nevasta, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte faţă de ea;

Luca 16:18 – Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, preacurveşte.

 1. Cu ce este asociată preacurvia fizică?

Judecători 2:17 – Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor, şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.

1 Cronici 5:25 – Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor, şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

 1. Biblia aminteşte în cartea Apocalipsei despre o femeie desfrânată. Pe cine simbolizează ea?

Apocalipsa 17:1-6 – Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.  Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir din aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.  Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.

Apocalipsa 18:2-3 – El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

 1. Poate fi iertată desfrânarea de către Dumnezeu? Care este condiţia?

Psalmi 32:5 – Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.

Psalmi 38:18 – Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.

Psalmi 51:2 – Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Psalmi 51:3 – Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.