A şasea poruncă

de | 24 iunie 2016
Spread the love

 La ce se referă porunca a şasea din Legea morală?

 1. Ce spune cea de a şasea poruncă din decalog?

Exodul 20:13 – Să nu ucizi.

 1. Pe cine vizează poruncile Domnului, inclusiv porunca a şasea?

1 Timotei 1:8-10 – Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase.

 1. De unde vine uciderea? Cine a fost cel care a inventat acest păcat?

Ioan 8:44 – Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

1 Ioan 3:8 – Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

 1. Ce spune Dumnezeu despre sângele celui care este omorât?

Geneza 9:5 – Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; şi voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui.

Leviticul 17:14 – Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: „Să nu mâncaţi sângele nici unui trup; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el, va fi nimicit.

 1. Cine a fost primul criminal, pe cine a omorât şi de ce l-a omorât?

Geneza 4:1-8 –  …Şi Domnul i-a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?  Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”  Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haide să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.

(păcatul uciderii – este amintit şi numit înainte de a exista porunca a şasea scrisă pe table)

 1. În Vechiul Testament oamenii aveau voie să ucidă, sau să se răzbune moartea celui ucis. De ce?

Geneza 9:6 – Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Lui.

Exodul 21:23-25 – Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.

Leviticul 24:19-21 – Dacă cineva răneşte pe aproapele lui, să i se facă aşa cum a făcut şi el: frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el aproapelui său. Cine va ucide un dobitoc, să-l înlocuiască; dar cine va ucide un om, să fie pedepsit cu moartea.

Numeri 35:30 – Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omorât, pe mărturia martorilor. Un singur Martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte.

Deuteronomul 19:21 – Să n-ai nici o milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.

 1. Execuţiile publice din Vechiul Testament nu intră sub incidenţa acestei porunci. De ce?

Numeri 35:30 – Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omorât, pe mărturia martorilor. Un singur Martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte.

Deuteronomul 17:6 – Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor.

Deuteronomul 19:15 – Un singur Martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei Martori.

 1. În Noul Testament legea talionului este înlocuită de legea dragostei. De ce?

Matei 5:38-45 – Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”  Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

 1. Mulţi oameni afirmă că nu au făcut nicio crimă. Ce formă de „ucidere” este extrem de comună?

Ieremia 18:18 – „Atunci ei au zis: „Veniţi, să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de prooroci. Haide să-l ucidem cu vorba, şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!”

 1. Care este forma de călcare a poruncii a şasea cea mai întâlnită?

1 Ioan 3:15 – Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.

Matei 5:21-22 – Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

 1. Ce se va întâmpla cu cei care ucid (la propriu sau la figurat)?

Apocalipsa 13:10 – Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

Apocalipsa 22:15 – Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

 1. Care este regula de aur instituită de Domnul Isus Hristos?

Matei 7:12 – Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

Luca 6:31 – Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.

 1. Chiar poţi să iubeşti pe un vrăjmaş şi să nu-i faci nici un rău şi nici să nu-i doreşti răul?

Ioan 15:17 – Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Romani 13:8 – Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.

 1. Care este exemplul suprem în ceea ce priveşte dragostea faţă de vrăjmaşi?

Ioan 13:34 – Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

Ioan 15:12 – Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.