Cine este Satan sau Diavolul?

de | 21 aprilie 2011
Spread the love

Cine este Diavolul? Cine l-a făcut pe Diavol? De unde a apărut şi cum se face că acum e pe pământ?

Biblia nu vorbeşte foarte mult despre Satan – cine a fost, de unde a venit etc. Ea vorbeşte, în schimb, foarte mult despre ceea ce face Satan, despre caracterul său.

 

Sunt două pasaje foarte importante care vorbesc despre Satan în ceea ce priveşte originea şi caracterul său înainte de căderea în păcat a omului. Tot aici se găsesc şi motivele pentru care Lucifer devine Diavolul.

Isaia 14:12-15 Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!

Ezechiel 28:11-19 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, fă un cîntec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua cînd ai fost făcut, pînă în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pămînt, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta, eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!”

 

Alături de aceste pasaje, Scriptura spune care a fost rezultatul răzvrătirii sale împotriva guvernării divine. Răscoala a avut loc în cer.

Apocalipsa 12:7-9 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

Luca 10:18 Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.”

 

Satan şi-a găsit „sălaşul” aici pe pământ odată cu păcătuirea primilor noştri părinţi – Adam şi Eva.

El s-a deghizat în „şarpele cel vechi” şi a ispitit prima pereche de oameni, iar ei au mâncat din pomul oprit. (Relatarea se găseşte în Geneza cap. 3). În urma acestui păcat Satan, pentru o vreme, devine stăpânitorul lumii acesteia:

Romani 5:12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Ioan 14:29-31 Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întîmple, pentru ca atunci cînd se vor întîmpla, să credeţi. Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpînitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine; dar vine, pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl, şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

 

Un alt pasaj subliniază faptul că Satan va încerca să contrafacă chiar şi venirea lui Isus Hristos.

2 Corinteni 11:14-15 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.

 

Nu scrie nicăieri în Sfânta Scriptură că Diavolul ar avea coarne, copite sau urechi de măgar. Ideile acestea provin din închipuirile oamenilor sau din legende.

Termenii din regnul animal pe care-i foloseşte Biblia, în legătură cu Satan, sunt: acela de „balaur” şi cel de „şarpe”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.