Învieri în timpul lui Isus

de | 29 aprilie 2011
Spread the love

• Câte persoane a înviat Domnul Isus? (conform celor 4 Evanghelii).
• Legat de invierea celor „mai mulţi”. Biblia este oarecum confuză în ceea ce priveşte ziua când acestia au înviat. Vinerea … sau Duminica? Ei au înviat Vinerea şi s-au aratat în cetate Duminica … sau nu?

 

Conform celor patru Evanghelii, Domnul Isus Hristos a făcut multe minuni, printre care şi trei învieri. Iată-le, enumerate şi cu menţionarea locului unde apar în Biblie:

1. Învierea fiului văduvei din Nain – Luca 7:11-15

2. Învierea ficei lui Iair – Marcu 5:22-23,35-43 şi Luca 8:41-42,49-56

3. Învierea lui Lazăr – Ioan cap. 11

 

Versetele la care se referă cea de a doua întrebare se află în Matei 27:50-53 „Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,  mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.”

Singurele comentarii care se pot găsi cu privire la acest subiect, sunt cele oferite de scriitoarea inspirată E. G. White:

„Atunci când Hristos a înviat, El a eliberat din mormânt o mulţime de captivi. Cutremurul de la moartea Lui deschisese mormintele şi, când El a înviat, ei au venit afară cu El. Aceştia fuseseră conlucrători cu Dumnezeu şi, cu preţul vieţii lor, mărturisiseră despre adevăr. De astă dată, urmau să fie martori pentru Acela care îi înviase din morţi.

În timpul lucrării Sale, Isus readuse morţii la viaţă. Înviase pe fiul văduvei din Nain, pe fiica unui bărbat de frunte şi pe Lazăr. Dar aceştia nu erau îmbrăcaţi în nemurire. După învierea lor, erau încă supuşi morţii. Dar aceia care au ieşit din mormânt la învierea lui Hristos erau ridicaţi la viaţă veşnică. Ei s-au înălţat cu El, ca trofee ale biruinţei Sale asupra morţii şi mormântului.

„Aceştia”, a spus Hristos, „nu mai sunt robii lui Satana, i-am răscumpărat. I-am adus din mormânt ca cel dintâi rod al puterii Mele, pentru a fi cu Mine acolo unde sunt şi Eu, să nu mai vadă niciodată moartea şi să nu mai guste suferinţa.”
Aceştia au mers în cetate şi s-au arătat multora, spunând: „Hristos a înviat din morţi, şi noi am înviat cu El”. În felul acesta a fost imortalizat adevărul sfânt al învierii. Sfinţii înviaţi au mărturisit că sunt adevărate cuvintele: „Morţii Tăi vor învia! Trupurile Tale moarte se vor scula!” Învierea lor a fost o ilustrare a împlinirii profeţiei: „Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua ta este o rouă dătătoare de viaţă şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi” (Is. 26,19).

Glasul care a strigat de pe cruce: „S-a isprăvit” a fost auzit de cei morţi. El a străbătut zidurile mormântului şi i-a îndemnat pe cei adormiţi să se ridice. Tot aşa se va întâmpla şi atunci când glasul lui Hristos se va auzi din cer. Glasul acela va pătrunde în morminte şi le va deschide încuietorile, iar cei morţi în Hristos vor învia. La învierea lui Hristos, s-au deschis câteva morminte, dar, la a doua Lui venire, toţi morţii cei scumpi vor auzi glasul Lui şi se vor arăta la viaţă plină de slavă nepieritoare.

Aceeaşi putere, care L-a înviat pe Hristos din mormânt, va învia şi biserica Lui şi o va proslăvi împreună cu El, punând-o mai presus de toate domniile, de toate puterile, de orice nume care se numeşte, nu numai în lumea aceasta, dar şi în lumea viitoare.”
(E. G. White – Hristos Lumina Lumii, 786-788)

„Captivii ridicaţi din mormânt în timpul învierii Domnului Isus, erau trofeele Sale, ca un Prinţ cuceritor. În felul acesta, El a atestat biruinţa Sa asupra morţii şi a mormântului; astfel El a dat o garanţie şi o arvună a învierii tuturor morţilor neprihăniţi. Aceia care au fost chemaţi afară din mormintele lor au mers în cetate şi s-au arătat la mulţi în corpurile lor reînviate şi au dat mărturie că Isus a înviat cu adevărat din morţi şi că ei au înviat împreună cu El. Era foarte cunoscut preoţilor şi conducătorilor că unele persoane care erau moarte au înviat odată cu învierea lui Isus Hristos. Rapoarte autentice le-au fost aduse despre diferite persoane care au văzut şi au discutat cu cei înviaţi şi au auzit mărturia lor cum că Isus, Prinţul vieţii, a înviat în adevăr din morţi, El pe care preoţii şi conducătorii L-au dat morţii.” (E. G. White – 3 SP, 223)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.