Iadul – un loc fierbinte

de | 27 mai 2011
Spread the love

Este iadul un loc fierbinte care arde acum în centrul pământului?

Biblia nu spune nicăieri că iadul ar fi în centrul pământului şi că cei răi ar merge acolo pentru a fi „părpăliţi o vreme”.

În armonie cu Biblia, distrugerea finală a celor răi va avea loc la sfârşitul timpului. Cei răi sunt păstraţi pentru judecată.

2 Petru 2:4-6,9 „Căci, dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adînc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi; dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, … înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:”

Dumnezeul nostru este un foc mistuitor pentru păcat, oriunde se găseşte acesta.

Evrei 12:28-29 Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică;  fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor.”

Flăcările iadului coboară din cer la sfârşitul timpului, ele nu sunt un loc fierbinte în interiorul pământului ( Apoc. 20:9 ).

Apocalipsa 20:9-10  Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde sunt fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.

Cei răi vor fi mistuiţi complet. Ei vor fi şterşi de pe pământ ( vezi Prov.10:25; Ps. 37:10,11,20,34,38 ). Ei vor fi transformaţi în cenuşă.

Maleahi 4:1-3 „Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.”

Această nimicire totală va avea loc după trecerea celor 1 000 de ani, la învierea celor nelegiuiţi pentru judecată şi osândă.

Apocalipsa 20:7-9 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat. Şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.

Ioan 5:28-29 Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul cînd toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.